برنامه هفتگی هیات مکتب الزهرا(س)

برنامه هفتگی هیات مکتب الزهرا(س)جمعه شب هر هفته از ساعت 9:00 الی 11:00

خیابان امام، نرسیده به چهاراه امیرکبیر،

تکیه حاج نوروز لر،

هیات مکتب الزهرا(س) زنجان


توسط : admin نظرات

سخنران و مادحین مراسم هفتگی

سخنران و مادحین مراسم هفتگی

سخنران :
........................................

مادحین:
حاج ولی اله کلامی زنجانی

حاج حسن بیات
حاج علی رضا بیگدلیتوسط : admin نظرات
دانلود مراسم هفتگی 1394/04/05
 


سخنرانی
   
حاج حسن بیات   حاج علیرضا بیگدلی  
           
         استاد حاج ولی اله کلامی  

استاد حاج ولی اله کلامی(1) موضوع خانم فاطمه زهرا(س)

توسط : admin نظرات

استاد حاج ولی اله کلامی(2) موضوع خانم فاطمه زهرا(س)

توسط : admin نظرات